Update stand van zaken SectorplanPlus 2017-2022

In oktober 2023 heeft het Shared Service Centrum (SSC) de controles afgerond van SectorplanPlus 2017-2022. Dit betekent dat alle door de arbeidsorganisaties verantwoorde opleidingsactiviteiten zijn beoordeeld. Anders dan eerst gecommuniceerd, is de accountant op dit moment nog bezig met de laatste fase van de eindcontroles. De werkzaamheden blijken voor de accountant uitgebreider dan eerder door hen ingeschat. Op dit moment is de verwachting dat de accountant de werkzaamheden in maart zal afronden, waarna Regioplus de vaststellingsaanvraag indient bij het ministerie van VWS. VWS zal op haar beurt de definitieve hoogte van de subsidie vaststellen. Daarna zal de finale uitbetaling plaatsvinden.

Begin dit jaar is een laatste voorschotronde uitgevoerd. Hierna resteert de definitieve eindafrekening van de subsidie die via de regionale werkgeverorganisaties zal worden uitgekeerd aan de arbeidsorganisaties. Door de uitloop van de accountant is de eerder gecommuniceerde periode van eind kwartaal twee minder realistisch. We verwachten dat uiterlijk in kwartaal 3 de eindafrekening zal zijn afgerond.