SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2022) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

 

 

 

Stand van zaken SectorplanPlus 2017-2022

In oktober jl. heeft het Shared Service Centrum (SSC) de controles afgerond van SectorplanPlus 2017-2022. Dit betekent dat alle door de arbeidsorganisaties verantwoorde opleidingsactiviteiten zijn beoordeeld. Op dit moment is de accountant de eindcontrole aan het uitvoeren. De accountant heeft tot 31 december van dit jaar om de eindcontrole te doen en het rapport van feitelijke bevindingen op te leveren. Na indiening van de vaststellingsaanvraag stelt het ministerie van VWS, op basis van de accountantscontrole, begin 2024 de definitieve hoogte van de subsidie vast.

Lees meer >> 

Belangrijke data en deadlines

31/12/2023 Deadline: indiening dossier
Complete dossier wordt ingediend bij min VWS
Q1 2024 Verwacht bericht vanuit min VWS over toekenning subsidie

Het volledige deadline overzicht is hier te bekijken.