SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2022) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

 

 

 

Deadline afronding SectorplanPlus 2017-2022 bekend

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt dat op 31 december van dit jaar de eindverantwoording voor SectorplanPlus 2017-2022 formeel moet zijn ingediend. Begin 2024 stelt het ministerie van VWS de definitieve hoogte van de subsidie vast. Gedurende de looptijd van de subsidie zijn 260.000 medewerkers geschoold en getraind. SectorplanPlus heeft aanzienlijk meer deelnemers kunnen bereiken dan de verwachte 170.000 bij aanvang van de subsidieperiode.

Lees meer >> 

Belangrijke data en deadlines

01/09/2023 Deadline: Uiterste hersteldatum Activiteit A&B
A&B documenten die eerder zijn beoordeeld door het SSC en zijn afgekeurd moeten uiterlijk voor deze datum zijn aangeleverd in de portal.
08/09/2023
Deadline: Uiterste hersteldatum Activiteit C & D
C&D documenten die eerder zijn beoordeeld door het SSC en zijn afgekeurd moeten uiterlijk voor deze datum zijn aangeleverd in de portal
18/09/2023*
Deadline: Uiterste hersteldatum Activiteit E
registraties voor Activiteit E die retour zijn gegaan voor aanpassing moeten uiterlijk voor deze datum zijn aangeleverd in de portal

*Voor Activiteit E geldt in afwijking op de datum hier gemeld dat arbeidsorganisaties een maximale hersteltermijn van 3 weken hebben gerekend vanaf het moment dat de regionaal projectleider contact opneemt vanwege bevindingen in de controle.  

30/09/2023
Deadline: uitvoering controles
Alle controles zijn uitgevoerd door het SSC
01/10/2023 Deadline: overdracht dossier
Complete dossier wordt overgedragen aan de accountant
31/12/2023 Deadline: indiening dossier
Complete dossier wordt ingediend bij min VWS
Q1 2024 Verwacht bericht vanuit min VWS over toekenning subsidie

Het volledige deadline overzicht is hier te bekijken.