SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2022) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

 

 

 

Opleidingsubsidie SectorplanPlus opnieuw opgegesteld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS) stelt wederom middelen beschikbaar voor een nieuwe aanvraagperiode van de regeling SectorplanPlus. Dit is bestemd voor de periode van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025. De uitvoering hiervan wordt, net als in de afgelopen jaren, belegd bij het samenwerkingsverband RegioPlus.

Lees meer >> 

Belangrijke data en deadlines

31/12/2023 Deadline: indiening dossier
Complete dossier wordt ingediend bij het ministerie van VWS
Q2 2024 Verwacht bericht vanuit het ministerie VWS over toekenning subsidie

Het volledige deadline overzicht is hier te bekijken.