SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2022) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

 

 

 

Update stand van zaken SectorplanPlus 2017-2022

In oktober 2023 heeft het Shared Service Centrum (SSC) de controles afgerond van SectorplanPlus 2017-2022. Dit betekent dat alle door de arbeidsorganisaties verantwoorde opleidingsactiviteiten zijn beoordeeld. Anders dan eerst gecommuniceerd, is de accountant op dit moment nog bezig met de laatste fase van de eindcontroles. De werkzaamheden blijken voor de accountant uitgebreider dan eerder door hen ingeschat. Op dit moment is de verwachting dat de accountant de werkzaamheden in maart zal afronden, waarna Regioplus de vaststellingsaanvraag indient bij het ministerie van VWS.

Lees meer >> 

Belangrijke data en deadlines

31/12/2023 Deadline: indiening dossier
Complete dossier wordt ingediend bij het ministerie van VWS
Q2 2024 Verwacht bericht vanuit het ministerie VWS over toekenning subsidie

Het volledige deadline overzicht is hier te bekijken.