Stand van zaken SectorplanPlus 2017-2022

In oktober jl. heeft het Shared Service Centrum (SSC) de controles afgerond van SectorplanPlus 2017-2022. Dit betekent dat alle door de arbeidsorganisaties verantwoorde opleidingsactiviteiten zijn beoordeeld. Op dit moment is de accountant de eindcontrole aan het uitvoeren. De accountant heeft tot 31 december van dit jaar om de eindcontrole te doen en het rapport van feitelijke bevindingen op te leveren. Na indiening van de vaststellingsaanvraag stelt het ministerie van VWS, op basis van de accountantscontrole, begin 2024 de definitieve hoogte van de subsidie vast. 

De uitbetaling van de resterende subsidie aan de arbeidsorganisaties kent nog twee momenten. Het eerste moment betreft een bevoorschotting welke naar verwachting in december/januari aanstaande zal worden uitgevoerd. Arbeidsorganisaties ontvangen maximaal 75% van de goedgekeurde subsidie per tijdvak. 

Het tweede en laatste moment betreft de definitieve eindafrekening van de subsidieregeling. Het resterende, nog niet bevoorschotte deel, van de subsidie wordt via de regionale werkgeverorganisaties uitgekeerd aan de arbeidsorganisaties. Naar verwachting zal dit aan het einde van kwartaal twee van 2024 worden uitgevoerd.