Update deadlines SectorplanPlus 2017-2022

De afgelopen maanden zijn door het Shared Service Center de laatste registraties van Tijdvak 3 verwerkt. Vanwege een enorme toeloop van verantwoordingen net voor de deadline van 15 mei 2022, is er een achterstand ontstaan in de laatste controles. Hierdoor kan het helaas nog enige tijd duren voordat u een reactie kan verwachten op de ingediende registraties.

Deadlines Tijdvak 4 aangepast

De deadline voor het compleet en definitief indienen van alle registraties voor Tijdvak 4 was vastgesteld op 1 oktober 2022. Deze deadline wordt met een maand uitgesteld naar 1 november 2022. Hierdoor krijgen organisaties een maand extra de ruimte om registraties te completeren en definitief in te dienen. Met het verruimen van deze deadline en het aflopen van SectorplanPlus 2017-2022, is het dan ook niet meer mogelijk om uitstel aan te vragen op deze nieuwe deadline.

De deadline van 10 november 2022 (Laatste herstelmogelijkheid afgekeurde dossiers) komt hiermee te vervallen. Het uiterlijke moment om afgekeurde registraties te herstellen wordt tot nader bericht uitgesteld.

Voorschotronde

In Q4 2022 zal er nog een voorschotronde plaatsvinden. Deze wordt uiterlijk in december 2022 uitbetaald.